Sistem Pengurusan Projek

Idea-Idea Yang Cemerlang Oleh Anda

Kategori Idea Anda Penghantar
Gaji Minimum Oleh kerana minimum wages atau gaji minima telah pun dinaikkan oleh Perdana Menteri pada masa Budget 2016, Minimum Wages Order 2012 belum lagi diamend, masih menunjukkan gaji minima yang lama, dan tidak lagi berkuatkuasa effektif 1 July 2016. Saya cadangkan agar Minimum Wages Order 2012 diamendkan oleh Menteri untuk menunjukkan gaji minima yang baru. terima kasih. vishnu@irlaw.com.my
Sesi dialog diantara SHO & State DOSH Representative. Diadakan beberapa sesi diamana setiap sesi melibatkan SHO mengikut daerah masing-masing. Mungkin dengan jumlah kehadiran yg tidak terlalu ramai ini dapat menggalakkan lagi para SHO bersuara serta memberi input berkenaan situasi semasa. Sesi ini memadai jika diperuntukkan selama setengah hari sahaja. acu.onie@gmail.com
myThoughts. Hakcipta Terpelihara BPM, Kementerian Sumber Manusia 2014.