Sistem Pengurusan Projek

myThoughts - Where The Idea Begin

myThought adalah satu ruang dimana kita sebagai rakyat Malaysia dapat menyumbangkan idea dan cadangan dalam meningkatkan lagi mutu penyampaian kami dalam menuju misi dan visi yang diamanahkan. Idea anda yang bernas dan boleh diketengahkan ini akan kami jadikan landasan bagi segala cabang segi yang seterusnya menjamin kebajikan pekerja, majikan dan kesatuan khususnya.

Pos Idea

Pos Idea Anda

Status idea

MyIdea Status

Cari Idea

Carian Idea -idea

Lihat Idea

Lihat idea-idea


myThoughts. Hakcipta Terpelihara BPM, Kementerian Sumber Manusia 2014.